Công trình : Nội Thất nhà khu dân cư Bình Phong
Quy mô :
Địa điểm : Khu dân cư Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư : Căn số 35
Thời gian thực hiện : Tháng 04 Năm 2012
Thời gian hoàn thành : Tháng 06 Năm 2012
Thiết kế : KTS. Phạm Quốc Khánh