Công trình : Nhà phố 2 mặt tiền
Quy mô :
Địa điểm : Đường Yersin - Thành Phố Đà Lạt - TỈnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư : Ông Bùi Ngọc Giao
Thời gian thực hiện : Tháng 09 Năm 2010
Thời gian hoàn thành : Tháng 01 Năm 2011
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh