Công trình : Nhà ở nông thôn
Quy mô : 8.5m x 10.6m Nhà trệt mái ngói
Địa điểm : Phường Hiệp Ninh Thị xã Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư : Anh Tùng - Chị Phượng
Thời gian thực hiện : Tháng 01 Năm 2011
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2011
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh