Công trình : Nhà phố
Quy mô :
Địa điểm : Q8 - TPHCM
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2010
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2011
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh