Công trình : Nhà hàng Resort Champaca
Quy mô :
Địa điểm : Mũi Né - Phan Thiết - Bình Thuận
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2010
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2011
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh