Công trình : Khu công nghiệp thức ăn gia súc
Quy mô :
Địa điểm : H.Gò Dầu - Tây Ninh
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2009
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2010
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh