Công trình : Cải tạo khu biệt thự cổ
Quy mô :
Địa điểm : Đà Lạt - Lâm Đồng
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2008
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2010
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh