Công trình : Khách sạn hội nghị
Quy mô :
Địa điểm : Q7 - TPHCM
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2009
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2010
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh KTS Dương An Chiêu