Công trình : Nội thất căn hộ
Quy mô :
Địa điểm : Sky Garden - Q7 -TPHCM
Chủ đầu tư :
Thời gian thực hiện : Tháng 12 Năm 2009
Thời gian hoàn thành : Tháng 12 Năm 2010
Thiết kế : KTS Đỗ Anh Dũng