Công trình : Nhà phố - Căn góc
Quy mô :
Địa điểm : Đường Yersin - Đà Lạt - Lâm Đồng
Chủ đầu tư : Ông Bùi Ngọc Giao
Thời gian thực hiện : Tháng 06 Năm 2011
Thời gian hoàn thành : Tháng 11 Năm 2011
Thiết kế : KTS Phạm Quốc Khánh